- - - - - -
A+ R A-

Wydarzenia

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI                                                                        Nasza szkoła uczestniczy w Narodowym Programie  Rozwoju Czytelnictwa, który umożliwi nam zakup  nowych książek do biblioteki szkolnej za kwotę 15 000 zł.
Zaproponuj 10 tytułów książek, z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Pamiętaj, że nie mogą być to podręczniki, lektury szkolne czy słowniki.
Niech to będą książki, które chciałbyś, aby przeczytał Twój uczeń/Twoje dziecko!


 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.

 DLA UCZNIÓW

  Nasza szkoła uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, który umożliwi nam zakup  nowych książek do biblioteki szkolnej za kwotę 15 000 zł.
Zaproponuj 10 tytułów książek, które mają być zakupione  do biblioteki szkolnej. Pamiętaj, że nie mogą być to  podręczniki, lektury szkolne czy słowniki.
Niech to będą  książki, o przeczytaniu których marzysz!

 

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Z radością informujemy, iż nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa "Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych". W ramach programu zakupione zostaną nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowań uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Szkoła na zakup książek otrzymała 15.000 złotych!

Zuzia

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu„utalentowany śmieszek ….”

Karolina

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „szczera, troskliwa ….”

Roksana

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „pomocna, umie pocieszyć”

Julia

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „inteligentna i pozytywna ….”

Angelika

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu „miła i pomocna ….”