- - - - - -
A+ R A-

Koło Teatralne "Olimpionik"

"Teatr wydaje się dziś jednym z najczystszych, w sensie idei, najszczęśliwszych, najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Miejscem, w którym ludzie, korzystają z cudownej umowy, na mocy której, jedni wchodzą na scenę a inni ich słuchają i oglądają, wciąż zastanawiają się nad największymi pojęciami ludzkości: nad miłością, moralnością, prawdą, przyjaźnią, człowieczeństwem." (Krystyna Janda)
 
Do teatru należą uczniowie z różnych klas, którzy dobrowolnie zgłaszają chęć przynależności do grupy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w piątki w godzinach 15.30 - 17.00, ale kiedy przygotowujemy się do występów, spotykamy się częściej; w zależności od tego, jakie są potrzeby grających.
Koło powstało po to, by rozwijać  pasję i uzdolnienia młodzieży. Prowadzone jest  w ramach zajęć pozalekcyjnych. Pomysł utworzenia Szkolnego Koła Teatralnego zrodził się z naturalnej potrzeby. Przez wiele lat działał w szkole, ale niemiał nazwy.  W piątą rocznicę nadania imienia szkole Polskich Olimpijczyków teatr zyskał nazwę OLIMPIONIK .
W dobie gwałtownego rozwoju środków masowego przekazu, teatr szkolny się nie przeżył i ze względu na swe pozytywne oddziaływanie zarówno na jego uczestników, jak i odbiorców, stanowi nieodłączny element w naszej  placówce w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Umożliwia młodzieży twórczą aktywność, rozwija wiarę w siebie, wyzwala kreatywne postawy, rozwija wrażliwość estetyczną, integruje młodzież, uczy tolerancji, wzajemnego szacunku oraz wskazuje alternatywne możliwości spędzania czasu wolnego. Teatr pozwala zrozumieć wiele procesów życiowych, ciągłe zmiany, nowe doświadczenia, które uczą  młodzież wiary we własne możliwości. Teatr uczy również asertywności i empatii, pobudza wyobraźnię zarówno aktora jak i widza. Promowanie uczniowskich talentów i sprawianie radości widzom, to jedna z bardziej skutecznych dróg edukacyjnych.

Maja

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w WałczuMądra, sympatyczna, grzeczna dziewczyna.

Amelia

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu Milutka, fajniutka, buzia jej się nie zamyka, pozytywnie zakręcona.

Bartłomiej

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu Cichy i zabawny.

Maciej

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu Przystojniak, pozytywna osoba.

Paulina

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu Miła, najlepsza przyjaciółka.