- - - - - -
A+ R A-

Regulamin akcji „Szczęśliwy Numerek”

REGULAMIN AKCJI „SZCZĘŚLIWY NUMEREK”

 1. Akcja „Twój szczęśliwy numerek” dotyczy klas IV –VII Szkoły Podstawowej nr 5 oraz klas gimnazjalnych.
 2. „Szczęśliwy numerek” każdego dnia jest widoczny w dzienniku elektronicznym.
 3. „Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia posiadającego dany numer w dzienniku lekcyjnym od:
 • pisania niezapowiedzianych kartkówek,
 • niezapowiedzianych odpowiedzi ustnych na wszystkich lekcjach,
 1. Nauczyciel ma prawo poprosić o napisanie na następnej lekcji kartkówki z dnia, w którym uczeń był z tego zwolniony.
 2. Wylosowany numerek nie zwalnia:
 • z pisania zapowiedzianych sprawdzianów, czy prac klasowych,
 • z zapowiedzianych odpowiedzi ustnych, recytacji,
 • z braku zadania domowego,
 • z oddania pracy długoterminowej,
 • z braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika bądź zbioru zadań,
 • z braku stroju na zajęcia wychowania fizycznego
 1. „Szczęśliwy numerek” nie chroni od uwag za złe zachowanie.
 2. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy lub dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia w akcji „Twój szczęśliwy numerek” na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie lub nieusprawiedliwione nieobecności.
 3. Wylosowany numer jest taki sam dla uczniów szkoły podstawowej oraz uczniów klas gimnazjalnych.

Opiekunowie SU SP 5 i klas gimnazjalnych

Łucja Maślany
Maria Michalska
Agnieszka Starczyńska
Anna Topyła

Zuzia

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu„utalentowany śmieszek ….”

Karolina

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „szczera, troskliwa ….”

Roksana

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „pomocna, umie pocieszyć”

Julia

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „inteligentna i pozytywna ….”

Angelika

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu „miła i pomocna ….”