- - - - - -
A+ R A-

Pielęgniarka środowiskowo - szkolna

Gabinet Profilaktyki i Pomocy Przedlekarskiej
Pielęgniarka środowiskowo-szkolna Bożena Turowska

 

Zakres udzielanych świadczeń przez pielęgniarkę medycyny szkolnej:

 1. Wykonywanie i interpretowanie badań przesiewowych :
  - badanie ostrości wzroku,
    - widzenie barw,
        - badanie w kierunku zeza,
        - pomiar ciśnienia krwi,
        - pomiar masy i długości ciała,
        - badanie postawy – zniekształceń statycznych kończyn dolnych, skolioz,  
          nadmiernej kifozy piersiowej,
        - badanie słuchu.
 2. Współudział w przygotowaniu powszechnych lekarskich badań profilaktycznych uczniów i wykorzystywanie wyników tych badań.
 3. Sprawowanie opieki nad uczniami z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.
 4. Udzielanie pomocy w nagłych zachorowaniach uczniów i pracowników szkoły.
 5. Udział w planowaniu i realizacji edukacji zdrowotnej uczniów, pracowników szkoły i rodziców.
 6. Sprawowanie kontroli warunków higienicznych i sanitarnych.
 7. Udzielanie porad uczniom i ich rodzicom zgłaszających się do pielęgniarki szkolnej.

 

ZOZ „SZKOLMED” współpracuje z NFZ w Szczecinie

nr umowy : 1600-01156-08-01/91-01-07-0305

 

Opinie i wnioski należy kierować do

ZOZ „SZKOLMED”

78-600 WAŁCZ, SKR. POCZT. 47

do pani  mgr Bożeny Zachwieja

Zuzia

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu„utalentowany śmieszek ….”

Karolina

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „szczera, troskliwa ….”

Roksana

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „pomocna, umie pocieszyć”

Julia

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  „inteligentna i pozytywna ….”

Angelika

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu „miła i pomocna ….”