Zespoł Szkół Miejskich nr1 w Wałczu

Administrator

Administrator@zsm1walcz.pl

Konfrontacje taneczne

Jak zostać finalistą Konkursu Matematycznego z Elementami Przyrody dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego?


JULIA JABŁOŃSKA

klasa VIa


Krótko o konkursie

Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań matematyczno - przyrodniczych, pobudzanie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej   wiedzy w praktycznym działaniu, pogłębianie wiedzy i umiejętności oraz wdrażanie do samokształcenia i przygotowanie do nauki w szkołach wyższego stopnia.              Konkursy organizowany był w formie trzystopniowej:

I etap – szkolny – do 12 października 2012 r.;

II etap – rejonowy – do 30 listopada 2012 r.;

III etap – wojewódzki – do 22 lutego 2013 r.

Julka: W tym konkursie miałam dużo szczęścia. Jak słusznie zauważyła pani Ewa, nie czuję się dobrze w przedmiotach ścisłych, ale pomimo tego zostałam finalistką konkursu matematycznego. Przygotowania wymagały ode mnie przede wszystkim dużo czasu, ale i zaangażowania. Postawiłam sobie jako cel zostać laureatką, nie wyszło. Teraz, jestem z siebie zadowolona i  wiem, że zarówno moja praca, jak i nauczycielek, którym z całego serca dziękuję, nie poszła na marne.

Nauczyciele pracujący z Julką:

Anna Potępa – nauczyciel przyrody:  Pomimo dużej ilości materiału Julka spisała się świetnie. Musiała poświecić swój wolny czas i włożyć  dużo pracy. Nie łatwo zapamiętać takie określenia, jak erg, uedy  czy makia . Pomimo braku głównej nagrody - to, czego się nauczyła nikt jej nie zabierze. Julka jest wszechstronną uczennicą. Myślę, że  zdecydowanie można ją nazwać prymuską naszej szkoły.

Ewa Bronowicka – nauczyciel matematyki: Udział w konkursie wymagał od Julki ogromnego wkładu pracy własnej, samozaparcia oraz czasu poświęconego na  rozwiązanie wielu zadań zarówno z arytmetyki, geometrii, rachunku prawdopodobieństwa, logicznych oraz nietypowych. Podziwiam Julkę, że pomimo tego, iż uważa się za humanistę,  doskonale radziła sobie z matematyką, pokonując trudności z uśmiechem na twarzy. Bardzo jej dziękuję za owocną współpracę oraz wspólnie spędzony czas. Jestem z niej bardzo dumna.

Tekst: Ewa Bronowicka

W tym konkursie miałam dużo szczęścia. Jak słusznie zauważyła pani Ewa, nie czuję się dobrze w przedmiotach ścisłych, ale pomimo tego zostałam finalistką konkursu matematycznego. Przygotowania wymagały ode mnie przede wszystkim dużo czasu,

Konfronatacje Taneczne

więcej wstecz