Zespoł Szkół Miejskich nr1 w Wałczu

Administrator

Administrator@zsm1walcz.pl

Koło plastyczne

      Koło Plastyczne  MALI  ARTYŚCI  dla uczniów klas I – III SP

       Każde dziecko przejawia naturalną potrzebę przekazywania innym swoich odczuć. W tym zakresie twórczość plastyczna jest działalnością niezbędną w procesie kształtowania się jego osobowości.

      Zajęcia plastyczne mają wielkie wartości wychowawcze i kształcące. Wpływają na ogólny rozwój osobowości dziecka. Dzięki nim rozwija się wrażliwość i spostrzegawczość dziecka, a zwłaszcza wyobraźnia plastyczna i procesy poznawcze.

       Plastyka polega na kształtowaniu odpowiedniego klimatu zajęć, aby wyzwolić w dziecku autentyczną radość tworzenia. Dzieci najmłodsze potrafią za pomocą kolorów przetworzyć swoje własne myśli w małe arcydzieło.
       Jedną z ważniejszych form uatrakcyjnienia zajęć jest stosowanie różnorodnych technik plastycznych. Właściwie dobrane techniki plastyczne, dostosowane do możliwości manualnych uczniów, są środkiem wiodącym do osiągania oczekiwanych efektów.
        Wypowiadanie się w formie plastycznej daje dziecku dużo radości, zadowolenia. Pozwala dostrzegać, rozumieć i przeżywać wartości wizualne otaczającego świata.
        Głównymi  celami zajęć plastycznych są
-   wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia,
-   rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.

       Koło Plastyczne  MALI  ARTYŚCI  istnieje w naszej szkole od kilku lat. W tym roku szkolnym 2012/2013  zajęcia odbywają  się raz               w tygodniu w poniedziałki od godz, 14.30  do godz.15.30. Skierowane są do uczniów z klas I – III.

        Zawsze zapewniamy życzliwą i miłą atmosferę na naszych zajęciach. Członkowie koła kształtują umiejętność współpracy w grupie i wzajemnej pomocy.

        Dzieci biorą udział w różnych konkursach plastycznych. Wytwory plastyczne członków koła są eksponowane na korytarzu szkolnym.

        Uczniów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności plastyczne zachęcam do udziału w moich zajęciach.   Opiekun koła - Mariola Płotka                                           

Tekst: Mariola Płotka

      Koło Plastyczne  MALI  ARTYŚCI  dla uczniów klas I – III SP

       Każde dziecko przejawia naturalną potrzebę przekazywania innym swoich odczuć. W tym zakresie twórczość plastyczna jest działalnością niezbędną w procesie kształtowania się jego osobowości.

Mali Artyści

więcej wstecz