Zespoł Szkół Miejskich nr1 w Wałczu

Archiwum: styczeń 2013, luty 2013, marzec 2013, kwiecień 2013, maj 2013 czerwiec 2013, wrzesień 2013, październik 2013, listopad 2013, grudzień 2013, styczeń 2014, luty 2014,  marzec 2014, kwiecień 2014, maj 2014, czerwiec 2014, wrzesień 2014, październik 2014, listopad 2014, grudzień 2014, styczeń 2015, luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015, maj 2015

Administrator       Administrator@zsm1walcz.pl

Patron

     O wyborze takiego patrona mógł przesądzić fakt, że w naszym środowisku sport jest bardzo popularną formą spędzania wolnego czasu. Niewątpliwie ważne jest również to, że dzieci często i chętnie biorą udział w różnego rodzaju zawodach sportowych, nierzadko zajmując czołowe miejsca. Tak duże zainteresowanie sportem spowodowane jest tym, że może go uprawiać każdy i prawie każdy ma szanse na zwycięstwo.

     Życie sportowe uczy, że wszyscy mają równe prawa a tradycje rycerskie, które kiedyś wpływały na osobowość ludzi, mają odzwierciedlenie na boisku.
     Cenne jest również to, że rywalizacja sportowa w duchu fair play rozwija pozytywne cechy osobowości, dostarcza dzieciom doświadczeń, przyśpiesza dojrzałość społeczną, budząc wiarę we własne siły i poczucie przynależności do grupy. Sport uczy także tolerancji do przeciwnika. Wszyscy uważamy, że są to cenne wartości i umiejętności, w które powinien być wyposażony każdy człowiek.

Szkoła posiada salę gimnastyczną, która stanowi doskonałe zaplecze do rozwijania zainteresowań sportowych uczniów, a także młodzieży gimnazjalnej i ponadgimna- zjalnej, która często z niej korzysta.
To właśnie szkoła odgrywa w naszej miejscowości rolę ośrodka kulturalnego
a wszelkiego rodzaju zawody i rozgrywki sportowe cieszą się dużą popularnością.

W trakcie takich spotkań dzieci, młodzież i rodzice aktywnie spędzają czas,
integrują się i choć na chwilę zapominają o problemach.

Uważamy, że idee olimpijskie są skarbnicą wartości, które wzbogacają osobowość
i wiedzę o świecie.

ruchu olimpijskiego

Idee i zasady

Polscy olimpijczycy

wstecz

   „...Słynęliśmy kiedyś z rycerstwa, siły i odwagi.

Dziś winniśmy na sportowym gruncie pielęgnować powyższe cechy.

Ja, który wprowadziłem do naszej literatury cały szereg ludzi zdrowych, wyjątkowo silnych, muszę mieć dla ćwiczeń cielesnych tylko słowa uznania”.


Mają one także duże znaczenie w kontaktach międzyludzkich, bo uczą jak działać w grupie. Potwierdzeniem tych słów jest ogromne zaangażowanie uczniów,
rodziców i nauczycieli w prace poprzedzające nadanie imienia.

W roku 1875r. niemiecki archeolog Ernst Cartins rozpoczął wykopaliska na terenie antycznej Olimpii. Przez Polskę przeszła fala entuzjazmu i zainteresowania historią oraz zabytkami starożytności. Olimpię zaczęli odwiedzać pisarze i artyści.
Wśród nich byli Pierre Coubertin oraz Lucjan Rydel i Henryk Sienkiewicz, który w poznańskim „Bazarze” wygłosił wykład o roli Olimpii w dziejach kultury europejskiej. Pięknie powiedział,


więcej