Zespoł Szkół Miejskich nr1 w Wałczu

Archiwum: styczeń 2013, luty 2013, marzec 2013, kwiecień 2013, maj 2013 czerwiec 2013, wrzesień 2013, październik 2013, listopad 2013, grudzień 2013, styczeń 2014, luty 2014,  marzec 2014, kwiecień 2014, maj 2014, czerwiec 2014, wrzesień 2014, październik 2014, listopad 2014, grudzień 2014, styczeń 2015, luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015, maj 2015

Administrator       Administrator@zsm1walcz.pl

Zajęcia pozalekcyjne
w roku szkolnym 2016/2017 w szkole podstawowej

Wykaz zajęć pozalekcyjnych

Zajęcia pozalekcyjne
organizowane
w roku szkolnym 2016/2017

w gimnazjum

Wykaz zajęć pozalekcyjnych

   Koło działa od początku tego roku szkolnego. Jego opiekunem jest ucząca języka polskiego Izabela Dzierża. Członkami są uczniowie różnych klas, dzięki czemu mogą się integrować i coraz bardziej poznawać.

    Podstawowym założeniem jest swoboda twórcza i możliwość „pokazania się”  na scenie. …

KOŁO TEATRALNE “UTOPIA”

      Koło Plastyczne  MALI  ARTYŚCI  dla uczniów klas I – III SP

       Każde dziecko przejawia naturalną potrzebę przekazywania innym swoich odczuć. W tym zakresie twórczość plastyczna jest działalnością niezbędną w procesie kształtowania się jego osobowości.

      Zajęcia plastyczne mają wielkie wartości wychowawcze i kształcące. Wpływają na ogólny rozwój osobowości dziecka. Dzięki nim rozwija się wrażliwość i spostrzegawczość dziecka, a zwłaszcza wyobraźnia plastyczna i procesy poznawcze.

Koła Plastyczne MALI ARTYŚCI

Panel Info 1