Zespoł Szkół Miejskich nr1 w Wałczu

Archiwum: styczeń 2013, luty 2013, marzec 2013, kwiecień 2013, maj 2013 czerwiec 2013, wrzesień 2013, październik 2013, listopad 2013, grudzień 2013, styczeń 2014, luty 2014,  marzec 2014, kwiecień 2014, maj 2014, czerwiec 2014, wrzesień 2014, październik 2014, listopad 2014, grudzień 2014, styczeń 2015, luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015, maj 2015

Administrator       Administrator@zsm1walcz.pl

Charkterystyka

O szkole

Szkoła posiada bogato wyposażoną bibliotekę a w najbliższym czasie stworzymy multimedialną czytelnię, 2 świetlice , sale gimnastyczne (dużą widowiskową halę
sportową oraz małą dla uczniów klas I-III), siłownię oraz salkę do gimnastyki korekcyjnej, gabinet pomocy przedlekarskiej, stołówkę oraz sklepik szkolny. Zapewniamy: bardzo dobry poziom nauczania skierowany na rozwój każdego dziecka, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo, możliwość udziału w różnego rodzaju konkursach z nagrodami, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (gimnastyka korekcyjna, koła zainteresowań, zespoły wyrównawcze, zajęcia rekreacyjno – sportowe, zespół taneczny,), pomoc pedagoga, naukę języków obcych (język angielski i język niemiecki) już w klasie I szkoły podstawowej i gimnazjum, naukę informatyki w klasach starszych.
W szkole zatrudniamy dwóch pedagogów szkolnych.

W naszej placówce posiadamy nowoczesny radiowęzeł oraz profesjonalne studio nagrań. Młodzież gimnazjalna corocznie uczestniczy w międzynarodowej wymianie
z Badd Essen.

Uczniom klas gimnazjalnych proponujemy naukę w klasach z rozszerzonym programem wychowania fizycznego, języka polskiego, historią, biologii z ekologią i informatyki z matematyką. Wszystkie klasy pierwsze uczą się dwóch języków obcych.
Nasi uczniowie mają możliwość udziału w organizacjach szkolnych
(Samorząd Uczniowski, SKO, LOP, drużyna zuchowa i harcerska, Koło Obywatelskie, UKS ), a także udział w akcjach charytatywnych, możliwość uczestniczenia w wielu atrakcyjnych zajęciach organizowanych przez naszą szkołę.


Historia Szkoły

Skład

1. Dyrekcja


     Dyrektor - Jadwiga Kontowicz-Łuszczyk

     Wicedyrektor - Violetta Kamińska

     Wicedyrektor - Czesław Bacławski

 

2. Rada Pedagogiczna

 

3. Samorząd Uczniowski

 

4. Rada Rodziców

 

Organ Prowadzący  - Burmistrz Miasta Wałcza  
                                             Bogusława  Towalewska

                                   - Dyrektor Zakładu Oświatowego
                                              w Wałczu -


Organ Nadzorujący  - Zachodniopomorski Kurator Oświaty -                                                Maria Borecka.

                                    - Dyrektor Delegatury  Zachodniopo-                                                morskiego Kuratorium Oświaty -                                                 Jolanta Będlin

ORGANY  SZKOŁY

     Decyzja o powstaniu w Wałczu nowej szkoły podstawowej zapadła, po burzliwych dyskusjach na szczeblu wojewódzkim, w latach osiemdziesiątych. Wkrótce rozpoczęto budowę.
Wyznaczono i osuszono teren, wylano fundamenty, wkopano słupy żelbetonowe i pozostawiono w tym stanie budowę na wiele lat …

więcej