Zespoł Szkół Miejskich nr1 w Wałczu

Administrator

Administrator@zsm1walcz.pl

Ortograficzne łamigłówki

28 maja 2013 roku już po raz drugi odbył się w Naszej szkole konkurs „Ortograficzne łamigłówki”. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół podstawowych posiadający opinię o dysleksji.

Uczestnicy mieli 60 minut na rozwiązanie ortograficznego testu, który przede wszystkim sprawdzał znajomość zasad poprawnej pisowni oraz wyjątków, a także pomysłowość, dokładność i logiczne myślenie. Ale test to nie jedyne zadanie konkursowe. Każdy z uczestników, indywidualnie lub grupowo, miał przygotować pracę plastyczną dotycząca polskiej ortografii.


Jury w składzie: Ewa Stencelewicz, Anna Wolna, Marta Skrzypczak-Wojtanek sprawdziło prace, policzyło punkty i ogłosiło werdykt. Zwyciężczynią okazała się Oliwia Frydryk z ZSM nr1, drugą lokatę uzyskał Wiktor Szalwach także z ZSM nr 1, a trzecie miejsce zajął uczeń Szkoły podstawowej nr 4, Adam Hohm.


Konkurs „Ortograficzne Łamigłówki” jest częścią Projektu organizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 w Gdańsku oraz Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 70. Jego celem jest propagowanie pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania. Koordynatorem konkursu jest pani Marta Skrzypczak-Wojtanek, a nad przygotowaniem i całością czuwała pani Aleksandra Cywińska, która w tym roku prowadzi zajęcia „Angielski dla dyslektyków”.

Tekst: Marta Skrzypczak-Wojtanek

28 maja 2013 roku już po raz drugi odbył się w Naszej szkole konkurs „Ortograficzne łamigłówki”. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół podstawowych posiadający opinię o dysleksji.

Uczestnicy mieli 60 minut na rozwiązanie ortograficznego testu, który przede wszystkim sprawdzał znajomość zasad poprawnej pisowni oraz wyjątków, a także pomysłowość,…

Ortograficzne łamigłówki

wstecz