Zespoł Szkół Miejskich nr1 w Wałczu

Administrator

Administrator@zsm1walcz.pl

Kocham rower - jeżdżę z głową

 Od lutego w naszej szkole klasy IA i ID gimnazjum biorą udział w programie edukacyjnym ,,Jeżdżę z głową” Fundacji  BGŻ  przy wsparciu Komendy Głównej  Policji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

 Program powstał z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych z mniejszych miejscowości, którzy chcieliby zaangażować się w zwiększenie bezpieczeństwa na drogach w swoich lokalnych środowiskach.

 Z przeprowadzonych na zlecenie Fundacji BGŻ badań wynika, że ponad połowa gimnazjalistów nie dba wystarczająco o swoją widoczność i bezpieczeństwo. Jednocześnie  co drugi gimnazjalista chciałby wzbogacić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym nowych przepisów wynikających z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Młodzi rowerzyści podkreślają także, że chcieliby wiedzieć, jak bezpieczniej uczestniczyć w ruchu drogowym.

 Prowadzącymi program są panie Irena Prus i Zofia Zbierska, które najpierw same musiały odbyć kilkugodzinne szkolenie na platformie e-learningowej, aby móc zapoznać uczniów wybranych klas z nowymi przepisami ruchu drogowego. Następnie młodzież wzięła udział w cyklu zajęć dotyczących bezpieczeństwa na drodze. Wiele emocji dostarczyła uczniom planszowa gra strategiczna pt. ,,Jeżdżę z głową”. Każdy chciał być pierwszy na mecie. Miała ona na celu m.in. utrwalenie zdobytej wiedzy (np. sprawdzenie znajomości znaków drogowych) również rozwijanie kreatywności podczas pokazu i odgadywaniu kalamburów, a także czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Uczestnicy programu wśród dorosłych mieszkańców przeprowadzili ankietę Eksperta Ruchu Drogowego. Analiza wyników ukazuje stan wiedzy społeczności lokalnej na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym mieście. Ankietowani wskazali kilka miejsc najbliższej okolicy, w których według nich zdarza się najwięcej wypadków lub istnieje ryzyko ich wystąpienia. Najbardziej niebezpieczne jest skrzyżowanie koło hotelu Biały Domek, al. Zdobywców Wału Pomorskiego i przejście koło ,,Kazika”. Dlatego o wsparcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poproszą uczniowie na spotkaniu z miejscową władzą samorządową.

 Młodzież biorąca udział programie poprzez podejmowane działania stara się przekonać wszystkich uczestników ruchu drogowego, że warto „jeździć z głową”.

Tekst: Irena Prus

 Od lutego w naszej szkole klasy IA i ID gimnazjum biorą udział w programie edukacyjnym ,,Jeżdżę z głową” Fundacji  BGŻ  przy wsparciu Komendy Głównej  Policji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

 Program powstał z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych z mniejszych miejscowości, którzy chcieliby zaangażować się w …

Kocham rower

wstecz