Zespoł Szkół Miejskich nr1 w Wałczu

Archiwum: styczeń 2013, luty 2013, marzec 2013, kwiecień 2013, maj 2013 czerwiec 2013, wrzesień 2013, październik 2013, listopad 2013, grudzień 2013, styczeń 2014, luty 2014,  marzec 2014, kwiecień 2014, maj 2014, czerwiec 2014, wrzesień 2014, październik 2014, listopad 2014, grudzień 2014, styczeń 2015, luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015, maj 2015

Administrator       Administrator@zsm1walcz.pl

Dyrektorzy szkoły

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 5:
Dyrektor naczelny: mgr Teresa Malinowska-lata 1994 - 2003
Zastępca dyrektora: mgr Janina Wiśniewska- lata 1994 -2003

Dyrektorzy Gimnazjum nr 1
Dyrektor naczelny: mgr Bogdan Wankiewicz- lata 1999-2000
Dyrektor naczelny: mgr Piotr Marszałek lata- 2000 - 2003
Zastępca dyrektora: mgr Jadwiga Kontowicz Łuszczyk- lata 2001 -2003

Dyrektorzy Zespołu Szkół Miejskich nr 1:
Dyrektor naczelny pełniący obowiązki: mgr Janina Wiśniewska 2003-2004
Dyrektor naczelny: mgr Jadwiga Kontowicz- Łuszczyk - 2004 - do chwili obecnej
Zastępca dyrektora: mgr Violetta Kamińska -2004  - do chwili obecnej
Zastępca dyrektora: mgr Czesław Bacławski - 2004 - do chwili obecnej     Decyzja o powstaniu w Wałczu nowej szkoły podstawowej zapadła, po burzliwych dyskusjach na szczeblu wojewódzkim, w latach osiemdziesiątych. Wkrótce rozpoczęto budowę.
Wyznaczono i osuszono teren, wylano fundamenty, wkopano słupy żelbetonowe i pozostawiono w tym stanie budowę na wiele lat bez zabezpieczenia, z powodu braku funduszy na dalszą jej kontynuację. Lata dziewięćdziesiąte okazały się nieco łaskawsze dla zapomnianej i zdewastowanej inwestycji. W okrojonym znacznie projekcie, bez planowanego wcześniej basenu i hali sportowej, szkołę buduje się dalej. Minimalne środki przeznaczone na ukończenie inwestycji powodują, że gmach wykonuje się z najtańszych materiałów budowlanych i według najtańszych technologii. Na wyposażenie zostaje już tylko niezbędne minimum. Na dzień 1 września w szkole nie ma jeszcze wszystkich ławek i tablic, a klasopracownie nie są wyposażone w podstawowe pomoce naukowe. Szkoła jest jeszcze nieukończona. Wciąż w budowie są hala sportowa i budynek administracyjny. Jednakże aktem założycielskim zakłada się z dniem 1 września 1994 roku Szkołę Podstawową nr 5 w Wałczu.
Pierwszym dyrektorem zostaje Teresa Malinowska, która w dniu 19 sierpnia 1994 roku otwiera pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej.
Tu również odbywa się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1994/1995, który rozpoczęło 31 nauczycieli, 8 pracowników obsługi i administracji oraz 560 uczniów.
Praca odbywała się w 20 oddziałach klasowych od klasy pierwszej do szóstej.
W miarę upływu lat przybywały oddziały klas siódmych i ósmych. W roku szkolnym 1996/1997 szkołę opuściło 85 pierwszych absolwentów z klas ósmych.

Z roku na rok, dzięki zaangażowaniu dyrektora oraz całego grona pedagogicznego szkoły,
przybywa wyposażenia, sprzętu oraz niezbędnych pomocy naukowych. We wrześniu 1998 roku oddano do użytku blok administracyjny, w którym znajdują się biblioteka, czytelnia, sekretariat, gabinet dyrektora oraz miejsce na planowaną stołówkę.
W wyniku reformy oświatowej we wrześniu 1999 roku powstaje Gimnazjum nr 1 w Wałczu, które dzieli budynek z istniejącą już od pięciu lat szkołą podstawową.
Dyrektorem nowopowstałej szkoły, w której zatrudnionych jest 14 nauczycieli, zostaje Bogdan Wankiewicz. Naukę w gimnazjum rozpoczyna 145 uczniów w sześciu oddziałach.


Zdjęcia archiwalne

Pierwsi absolwenci opuścili gimnazjum w roku szkolnym 2001/2002 w liczbie 146 osób. W tym samym roku ukończona została budowa upragnionej hali widowiskowo- sportowej. Uroczyste otwarcie najnowocześniejszego w Wałczu tego typu obiektu nastąpiło 12 listopada 1999 roku.

W następnych latach szkoła wzbogaca się o nowoczesny kompleks zewnętrznych obiektów sportowych: tartanową bieżnię LA o długości 120m, skocznię w dal, rzutnię do pchnięcia kulą, rozbieg do skoku o tyczce oraz wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych.

W wyniku decyzji administracyjnej władz miasta Wałcza z dniem 1 września 2003 roku zostaje założony Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu, w którego
skład wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Gimnazjum nr 1.
Na stanowisko dyrektora zespołu zostaje powołana Janina Wiśniewska, kierująca 63 osobowym zespołem nauczycieli. Obecnie funkcję dyrektora pełni Jadwiga Kontowicz- Łuszczyk.

Dzięki licznym inwestycjom Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu to nowoczesna placówka mogąca poszczycić się odpowiednio wyposażoną bazą dydaktyczno- socjalną. Wysokiej klasy obiekty sportowe, dwie pracownie informatyczne, skomputeryzowane: czytelnia, pokój nauczycielski, sekretariat z ogólnodostępnym internetem, w połączeniu z w pełni wykwalifikowaną kadrą nauczycielską, pozwalają na wypełnianie przez szkołę swych zadań na najwyższym poziomie.


wstecz