Zespoł Szkół Miejskich nr1 w Wałczu

Administrator

Administrator@zsm1walcz.pl

XI POWIATOWE SYMPOZJUM HUMANISTYCZNE

Kraków, Wilno, Paryż… Inspirujące miejsca na kulturalnej mapie świata


         7 czerwca 2013 roku w Wałeckim Centrum Kultury odbyło się  XI Powiatowe Sympozjum Humanistyczne dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu wałeckiego – pod patronatem Starosty Wałeckiego, Burmistrza Miasta Wałcza oraz Wójta Gminy Wałcz.

       Uczniowie siedmiu szkół (Gimnazjum w Chwiramie, Zespołu Szkół nr 2 w Wałczu, Gimnazjum nr 2 w Wałczu, Gimnazjum nr 3 w Wałczu, Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu, I Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu, Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu), pracując wspólnie ze swymi opiekunami, przygotowali jedenaście wystąpień, a wzbogacony prezentacją zdjęć wykład inauguracyjny – Kilka uwag o przeszłości Wałcza - wygłosił  Pan Leszek Jóźwik.     

       Spotkanie swą obecnością zaszczycili przybyli goście: Pani Bogusława Towalewska – Burmistrz Miasta Wałcza, Pan Eugeniusz Wilczyński – Sekretarz Urzędu Miasta, Pan Jerzy Goszczyński – Wicestarosta Powiatu Wałeckiego oraz Pan Józef Kropielnicki – Naczelnik  Wydziału  Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu  w  Starostwie Powiatowym.

       Młodzież, którą zainspirowały liczne miejsca na kulturowej mapie świata, została nagrodzona książkami, dyplomami oraz słodyczami.

       Zaangażowanie w wymianę myśli celem upowszechniania wartości humanistycznych,   wyzwalanie postaw   twórczych   u   młodzieży,   a   także   integracja   środowiska   uczniowskiego i nauczycielskiego w pełni uzasadniają potrzebę organizowania takich spotkań.


                                                                                                                   Dorota SzymczakTekst: Dorota Szymczak  zdjęcia: Szymon Krysiak

Kraków, Wilno, Paryż… Inspirujące miejsca na kulturalnej mapie świata

         7 czerwca 2013 roku w Wałeckim Centrum Kultury odbyło się  XI Powiatowe Sympozjum Humanistyczne dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu wałeckiego – pod patronatem Starosty Wałeckiego, Burmistrza Miasta Wałcza oraz Wójta Gminy Wałcz. ….

Pod sosenką

wstecz