Zespoł Szkół Miejskich nr1 w Wałczu

Archiwum: styczeń 2013, luty 2013, marzec 2013, kwiecień 2013, maj 2013 czerwiec 2013, wrzesień 2013, październik 2013, listopad 2013, grudzień 2013, styczeń 2014, luty 2014,  marzec 2014, kwiecień 2014, maj 2014, czerwiec 2014, wrzesień 2014, październik 2014, listopad 2014, grudzień 2014, styczeń 2015, luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015, maj 2015

Administrator       Administrator@zsm1walcz.pl

SZKOLNE KOŁO TEATRALNE

SP nr 5


 Podstawowym założeniem koła jest kształtowanie osobowości uczniów, przygotowanie do odgrywania różnych ról na dalszym etapie kształcenia i w życiu dorosłym.                  Wychowanie poprzez teatr to:


1. Wyposażenie uczniów w podstawy interpretacji recytatorskiej tekstów: analiza treści utworów, samodzielne przemyślenia i poszukiwania, ćwiczenia praktyczne pomocne w pracy nad utworem poetyckim /w fazie przygotowawczej i przed występem na scenie/; ćwiczenia fonetyczne i wersyfikacyjne, ćwiczenia z dziedziny dykcji, usprawniania narządów mowy, nauka poprawnej wymowy, opanowanie podstaw techniki i kultury sztuki żywego słowa.

2. Samodzielna praca nad sobą i praca pod kierunkiem nauczyciela lub instruktora.

3. Korzystanie z fachowych porad instruktorów domów kultury, aktorów, znanych recytatorów.

4. Wyposażenie uczniów w umiejętności, które umożliwiają im amatorską działalność teatralną poprzez właściwą recytację, a szczegółowiej właściwą dykcję , modulację głosu, mówienie z różnymi intencjami, wyrażanie uczuć i stanów emocjonalnych poprzez gesty, ruch, mimikę.

5. Zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej dotyczącej teatru, niezbędnej do realizacji własnych przedstawień i głębszego odbioru oglądanych spektakli profesjonalnych teatrów.

6. Uwrażliwienie na sztukę, pobudzanie uczniów do działań artystycznych [rozwijanie zdolności recytatorskich, aktorskich, plastycznych i tanecznych].

7. Przygotowanie do samodzielnego korzystania z różnych dóbr kultury [biblioteki, czytelnie, domy kultury, teatry,] oraz różnych tekstów kultury 6[poezja, proza, scenariusze teatralne].

8. Współuczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły, miasta, powiatu, regionu.

9. Wyposażenie uczniów w ogólną wiedzę na temat teatru, warsztatu pracy aktora, reżysera, technik teatralnych.

10. Rozwijanie umiejętności aktorskich, reżyserskich, scenograficznych, współdziałanie w zespole w procesie tworzenia wspólnego przedstawienia.

11. Kształtowanie postaw zaciekawienia sobą, drugim człowiekiem, w grupie jako przygotowanie do pełnienia ważnych ról społecznych w dorosłym życiu.

 12. Pomoc w odkrywaniu własnych zdolności.

 13. Ciekawe spędzanie czasu wolnego po lekcjach.

Zaczarował nas teatr Zaczarował nas teatr

Nabór do SZKOLNEGO KOŁA TEATRALNEGO odbywa się na zasadzie dobrowolności,
przy akceptacji rodziców.


Koło organizuje własne życie kulturalne poprzez:


Szkolne Koło Teatralne OLIMPIONIK

DZIAŁANIA TWÓRCZE UCZNIÓW


- wybór tekstów do recytacji, ćwiczenie na tekstach wymowy, interpretacji, akcentowania, wersyfikacji, oddechu, emisji głosu, artykulacji,

- praca własna i praca z nauczycielem, instruktorem; korekty,

- wieczorki poetyckie,

- konkursy recytatorskie{ szkolne, międzyszkolne, środowiskowe, regionalne},

- ćwiczenia dramowe,

- spektakle teatralne na bazie baśni, legend, podań, mitów, fragmentów powieści,

- inne działania artystyczne: np. projekty kostiumów, rekwizytów, masek, projekty scenografii i próby tworzenia podkładów muzycznych. Prowadzące koło:

Łucja Moskalewicz, Irena Prus

Prezentacje teatrów prezentacje teatralne

Szkolny Konkurs Recytatorski


to cykliczne wydarzenie, które ma na celu wyłonienie recytatorów do powiatowego etapu Małego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV – VI SP i gimnazjum. Komisja w składzie:

- Anna Topyła,

- Elzbieta Woś,

- Irena Prus po wysłuchaniu wszystkich uczestników przyznała następujące miejsca:

W kategorii klas IV – VI:

I miejsce       Agata Sacha

II miejsce      Michalina Gruchała

III miejsce     Damian Prandecki

Wyróżnienie  Lidia Kosidło

W kategorii gimnazjum:

I miejsce          Martyna Gałas

II miejsce         Justyna Wiśniewska

III miejsce        Karolina Robionek

Wyróżnienie    Alina Bartkowska

Wyróżnienie    Martyna Marchlewska

Wyżej wymienione osoby będą reprezentowały naszą szkołę 20 marca 2014r.

w konkursie w Wałeckim Centrum Kultury.magia teatru Magia teatru 132 świdwin Wśród najlepszych