Zespoł Szkół Miejskich nr1 w Wałczu

Archiwum: styczeń 2013, luty 2013, marzec 2013, kwiecień 2013, maj 2013 czerwiec 2013, wrzesień 2013, październik 2013, listopad 2013, grudzień 2013, styczeń 2014, luty 2014,  marzec 2014, kwiecień 2014, maj 2014, czerwiec 2014, wrzesień 2014, październik 2014, listopad 2014, grudzień 2014, styczeń 2015, luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015, maj 2015

Administrator       Administrator@zsm1walcz.pl

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”


Albert Einstein

Lp.

Imię I nazwisko

przedmiot

1

Łucja Moskalewicz

język polski

2

Jolanta Bratkowska

język polski

3

Dorota Szymczak

język polski

4

Izabela Dzierża

język polski

5

Anna Wolna

język polski

6

Marta Skrzypczak – Wojtanek

język polski

7

Jadwiga Kontowicz – Łuszczyk

historia

8

Joanna Sadlej

historia, wiedza o społeczeństwie

9

Wojciech Kułaga

historia, wiedza o społeczeństwie

10

Urszula Kraczkowska

plastyka

11

Marek Lechojda

muzyka

12

Irena Prus

pedagog specjalny

13

Marta Szott

  świetlica szkolna

14

Mariola Żołnacz

  biblioteka

15

Mariusz Cerazy

  biblioteka

16

Paulina Szewczyk

  język polski, pedagog specjalny

17

 Anna Topyła  

  język polski, pedagog specjalny

18

Jolanta Wegner

  pedagog specjalny


OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH  HUMANISTYCZNYCH NA POZIOMIE PONADSZKOLNYM

ROK SZKOLNY 2013/2014


SZKOŁA PODSTAWOWA


1.Konkurs Języka Polskiego


Agata Sacha kl. Va  została laureatką etapu rejonowego

Agata Sacha została  laureatką  etapu wojewódzkiego

 Nauczyciel: Łucja Moskalewicz


2. Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny Polszczyzny


Udział uczennic : Julia Bratkowska Va, Natalia Spodniewska Va , Michalina Gruchała VIc,

                            Agata Sacha Va  w etapie rejonowym konkursu . Nauczyciel : Ł.Moskalewicz

Agata Sacha zajęła IIIm. W Małym Finale tego konkursu.


3. Mały Ogólnopolski Konkurs Recytatorski


Etap powiatowy : udział uczniów : Michalina Gruchała VIc, Damian Prendecki Vc , Agata Sacha V a, Lidia Kosidło VIa  , Martyna Gałas, Justyna Wiśniewska, Karolina Robionek,

Alina Bartkowska, Martyna Marchlewska


Michalina Gruchała- zdobycie tytułu laureata

Agata Sacha – III m.

Justyna Wiśniewska – IIIm.

Nagrodzone uczennice przygotowała Łucja Moskalewicz.


Michalina Gruchała wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim.


4. Miejski Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Burmistrza


Marek Szypura   zajął IIm. w kategorii klas czwartych . Nauczyciel :J.Bratkowska

Agata Miękus     zajęła IIIm. w kategorii klas czwartych . Nauczyciel : A.Wolna

Agata Sacha        zajęła IIIm. w kategorii klas piątych. Nauczyciel: Ł.Moskalewicz

Barbara Janowska zajęła Im. ( Złote Pióro) w kategorii klas szóstych.Nauczyciel:Ł.Moskalewicz


5. Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych – zdobycie tytułu laureata przez teatr „Olimpionik”  i gościnnie aktorów grupy teatralnej „Utopia” Przygotowanie:I.Prus, I.Dzierża i Ł.Moskalewicz.


6. Konkursy plastyczne . Nauczyciel: U.Kraczkowska


A) Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskego „O mniejszościach narodowych i etnicznych w Polsce”- wyróżnienie Nikola Każak VI b


B) Konkurs Międzynarodowy” Inne spojrzenie – magiczne miejsce” – wyróżnienie Martyna Leszko VbC) Konkurs Urzędu Miasta Wałcz- „10 lat w UE”

        1.m. Katarzyna Huszcza VIb, 2.m. Julia Cieślak VI b, 3.m. Nikola Każak VIb

D) Konkurs Urzędu Miasta Wałcz i Oddziału MONAR o uzależnieniach


3.m. Zuzanna Krause Va

Wyróżnienie-  Amelia Kiwertz Va


6. Miejski konkurs na kartkę wielkanocną dla osób niepełnosprawnych


Julia Domagalska Via – wyróżnienie .Nauczyciel : M.Szott


7. Miejski Konkurs Bajarzy dla klas IV


II m. zespołowo . Przygotowanie: J.Bratkowska, A. Wolna

GIMNAZJUM

1. Konkurs Polonistyczny


Oliwia Klimenko III d zdobyła tytuł laureata etapu rejonowego .

Oliwia Klimenko została finalistką etapu wojewódakiego

Nauczyciel : I.Dzierża


2. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Spotkania z literaturą świata”


Martryna Marchlewska – wyróżnienie .Nauczyciel :D.Szymczak


3. Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny Polszczyzny


IIIm. Weronika Marud w Małym Finale . Nauczyciel : D.Szymczak


4. Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Jak to napisać?”


I m . Martyna Skrętowicz  . Nauczyczyciel : D.Szymczak


5. I Rejonowy Interdyscyplinarny Konkurs dla uczniów z dysleksją w Chwiramie


Im. dla grupy gimazjalistów : Natalia Honczaruk, Paweł Nowak, Wiktor Szalwach, Patryk Wrzosek

Nauczyciel : M. Skrzypczak – Wojtanek 


6.Konkurs Historyczny


Mateusz Kubiatowicz zdobył tytuł laureata etapu rejonowego ,Mateusz Kubiatowicz został finalistą etapu wojewódzkiego


Nauczyciel : J. Sadlej


7. Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym I Województwie Zachodniopomorskim

organizowany przez  Urząd Marszałkowski w Szczecinie

Udział sześciu osób w konkursie rejonowym w Koszalinie .Przygotowanie: J Sadlej.

8. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski


W etapie powiatowym Justyna Wiśniewska  IIIa zdobyła III miejsce. Nauczyciel: Ł.Moskalewicz


9. Konkursy plastyczne ( nauczyciel U.Kraczkowska)


A) Konkurs Urzędu Miasta Wałcz „10 lat w UE”


1.m. Karolina Robionek IIa

2.m. Aleksandra Janicka Ib

3.m. Adrianna Lisowska IIa, Karolina Pucyk IIa


B) Konkurs Urzędu Miasta Wałcz i Oddziału MONAR o uzależnieniach:


2.m. Aleksandra Janicka  I b

Wyróżnienie ; Aleksandra Mliczek IbRok szkolny 2011\2012


G I M N A Z J U M


1. Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Jak to napisać?”


I m. -Paweł Sadlej,  nauczyciel Ł.Moskalewicz


2. Rejonowy etap Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny


Wyróżnienie - Joanna Babska, nauczyciel D.Szymczak


3. Wojewódzki Konkurs Historyczny i Wiedzy o Społeczeństwie


 Finalista – Paweł Sadlej , nauczyciel J.Kontowicz –Łuszczyk

 Finalistka –Justyna Szymczak, nauczyciel J. Sadlej


4. Powiatowy etap Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego


Laureat – Małgorzata Sierbin, nauczyciel I. Prus, J. Bratkowska

Wyróżnienie – Kinga Zawora, nauczyciel D. Szymczak

Wyróżnienie – Karolina Kwiatkowska, nauczyciel Ł. Moskalewicz

Wyróżnienie Adrianna Staszczyk, nauczyciel Ł. Moskalewicz


Udział M. Sierbin w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego


5. Powiatowy etap Ogólnopolskiego Konkursu Strażackiego


I m. Klaudia Kubiak, nauczyciel U. Kraczkowska


6. Powiatowy Konkurs Recytatorski „Spotkania z literaturą świata”


Wyróżnienie – Martyna Gałas, nauczyciel M. Skrzypczak – Wojtanek


S Z K O Ł A   P O D S T A W O W A


1. Rejonowy etap Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny


Laureat – Weronika Marud, nauczyciel J. Bratkowska

Wyróżnienie -Natalia Kuleta, nauczyciel Ł. Moskalewicz


Udział Weroniki Marud w Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzny PolszczyznyRok szkolny 2012\2013


G I M N A Z J U M


1. Wojewódzki Konkurs Historyczny i Wiedzy o Społeczeństwie


Finalistka- Justyna Szymczak , nauczyciel J. Sadlej


2. Wojewódzki Konkurs Polonistyczny

 

Laureatka – Justyna Szymczak, nauczyciel D. Szymczak, J. Bratkowska

Finalistka –Joanna Babska , nauczyciel D. Szymczak


3.  Rejonowy etap Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny

 

Aleksandra Płochocka – II m., nauczyciel D. Szymczak


4. Konkurs o Samorządzie Terytorialnym i Województwie Zachodniopomorskim


Finalista – Karol Kraczkowski, nauczyciel J. Sadlej


5. Regionalny Przegląd Piosenki Obcojęzycznej


I m. Pomagalska Ewelina, Aleksandra Andrukajtis , nauczyciel M. Lechojda


6.  Powiatowy etap Ogólnopolskiego Konkursu Strażackiego


I m. Weronika Marud, nauczyciel U. Kraczkowska

II m. Karolina Robionek, nauczyciel U. Kraczkowska

III m. Aleksandra Konofał, nauczyciel U. Kraczkowska


7.  Powiatowy Konkurs Recytatorski „Spotkania z literaturą świata


Wyróżnienie – Kinga Zawora, nauczyciel D. Szymczak

S Z K O Ł A   P O D S T A W O W A


1. Wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego


Wyróżnienie – Agata Sacha, nauczyciel Ł. Moskalewicz


2. Powiatowe Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych


 Wyróżnienie dla teatru „Olimpionik”, opiekunki Ł. Moskalewicz , I. Prus


3. Powiatowy etap Ogólnopolskiego Konkursu Strażackiego


II m. Nikola Każak , nauczyciel U. Kraczkowska
Zorganizowanie konkursów i imprez o zasięgu ponadszkolnym


Rok szkolny 2011\2012


1. VIII Miejski Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Burmistrza dla klas 3-6

  

 Ł. Moskalewicz,  E. Strażnikiewicz,  M. Żołnacz, A. Juszkiewicz, M. Płotka, U. Kraczkowska , M. Lechojda, I. Prus, A. Wolna, J. Bratkowska, D. Szymczak, E. Woś, M. Skrzypczak – Wojtanek.


2. VIII Powiatowe Sympozjum Humanistyczne dla szkół gimnazjalnych
 i ponadgimnazjalnych


D. Szymczak, M. Żołnacz, A. Juszkiewicz, W. Kułaga, M. Szott, I. Prus, S. Delikat


3. Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów z dysleksją rozwojową „Łamigłówki ortograficzne”


M. Skrzypczak- Wojtanek, A. Wolna


4. Współorganizowanie miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej U. KraczkowskaRok szkolny 2012\2013


1. IX Miejski Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Burmistrza dla klas 3-6


Ł. Moskalewicz, E. Strażnikiewicz, I. Prus, M. Żołnacz, J. Wegner, M. Płotka, U. Kraczkowska, M. Lechojda, D. Szymczak, A. Wolna, J. Bratkowska, I. Dzierża, E. Woś, M. Szott, M. Marynka-Nowokuńska.


2. IX  Powiatowe Sympozjum Humanistyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych
 i ponadgimnazjalnych


D. Szymczak i nauczyciele przygotowujący prezentacje, M. Żołnacz, J. Wegner


3. Współorganizowanie rejonowego etapu Konkursu Ojczyzny Polszczyzny dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych


 I. Dzierża, A. Wolna – komisja konkursowa


 4. Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów z dysleksją rozwojową „Łamigłówki ortograficzne”

       

 M. Skrzypczak – Wojtanek,  Aleksandra Cywińska