Zespoł Szkół Miejskich nr1 w Wałczu

Administrator

Administrator@zsm1walcz.pl

Do Warszawy pojechali z GŁOWĄ

Do Warszawy pojechali z GŁOWĄ


22 listopada 2013r. w Warszawie o godzinie 12.00 rozpoczęła się Gala Programu ,, Jeżdżę z głową”

W programie wzięło udział 100 szkół z całej Polski, ale tylko 8, jako najbardziej aktywnych, wyróżniono i zaproszono na GALĘ. W tej ósemce znalazł się Zespół Szkól Miejskich nr 1 w Wałczu.

Szkołę reprezentowali przedstawiciele uczniów gimnazjum:

1. Karolina Robionek

2. Katarzyna Wujków

3. Martyna Marchlewska

oraz opiekunowie Irena Prus i Sylwia Delikat.

Trzeba było się napracować, aby sukces zwieńczył dzieło. Od lutego 2012r należało wykonać wiele zadań programu. Powstał on z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych z mniejszych miejscowości, którzy chcieliby zaangażować się w poprawę bezpieczeństwa na drogach w swych lokalnych środowiskach.

Organizatorem ,, Jeżdżę z głową” jest fundacja BGŻ, partnerem Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Komenda Główna Policji, a patronat honorowy objęła Minister Edukacji Narodowej.

Aby zrealizować program ,, Jeżdżę z głową”, nauczyciele wzięli udział w profesjonalnych warsztatach e-learningowych z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Następnie uczniów klas IIA i IID zapoznali z przepisami ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rowerowych.

Młodzież, wzbogacona o tę wiedzę, przeprowadziła ankietę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dorosłych mieszkańców Wałcza. Wyniki ankiet wprowadziła na stronę programu. Na ich podstawie stworzono mapę niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym w Wałczu. Respondenci wskazali kilka takich miejsc.

Na szkolnym festynie 26 maja 2013r. ,,Baw się razem z nami” gimnazjaliści zorganizowali stoisko ,, Jeżdżę z głową”, rozdawali ulotki, odblaski, udzielali rad, a także zapraszali wszystkich uczestników ruchu drogowego do podpisania deklaracji, że będą ,,jeździć z głową”.

Młodzież brała także udział w wielu rajdach rowerowych, gdzie pod opieką Ireny Prus i Zofii Zbierskiej, opiekunek Szkolnego Koła Turystycznego, praktycznie sprawdzała nabyte umiejętności.

Oprócz tego uczniowie w grupach pięcioosobowych przygotowali prezentacje multimedialne pt. ,, Jak moje miasto jeździ z głową”.

Starsi uczniowie edukowali młodszych na apelu ,, Jeżdżę z głową, czyli jeżdżę bezpiecznie”. Na apel zaproszono przedstawicielkę Powiatowej Komendy Policji p. Beatę Budzyń. Zweryfikowała ona wiadomości uczniów i wzbogaciła o nowe elementy. Zwróciła uwagę na odpowiedzialność i kulturę podczas poruszania się po drogach.

We wrześniu 2013r. Komenda Powiatowa Policji pomogła w zorganizowaniu przemarszu ulicami miasta pod hasłem ,,Tutaj jeździmy z głową”, na którym flagami Fundacji BGŻ oznaczono trzy najbardziej niebezpieczne miejsca dla ruchu drogowego w naszym mieście.

 Ostatnim elementem akcji była wystawa makiet przedstawiających projekty Miasteczka Ruchu Drogowego, które wykonali gimnazjaliści pod okiem p. Sylwii Delikat. Najładniejsze projekty mamy zamiar zaprezentować w Urzędzie Miasta, potem przekazać je przedszkolakom, aby od najmłodszych lat dzieci poprzez zabawę uczyły się przepisów BRD.

  Warto było się tak trudzić. Najbardziej zaangażowani uczniowie i ich opiekunowie mieli możliwość uczestnictwa w Gali. Galę z humorem i swobodą prowadziła pani redaktor radiowej Czwórki Justyna Dżbik. Wiceprezes Zarządu Banku BGŻ pani Magdalena Legęć przywitała znamienitych gości: młodszego inspektora radcę Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji pana Marka Konkolewskiego, zastępcę dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej pana Jerzego Deneka oraz prezesa Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego pana Bartłomieja Morzyckiego, przedstawicieli ośmiu szkół z ich opiekunami, czyli bohaterów uroczystości.

Każda szkoła otrzymała podziękowania oraz miała możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć programowych. Podziękowania otrzymał również Urząd Miasta i Komenda Powiatowa Policji w Wałczu. Uczniowie dostali drobne upominki, a także, jako nagrodę, bilety wstępu do Centrum Nauki Kopernik, w którym świetnie się bawili i uczyli. Nie zapomniano też o wykwintnym poczęstunku. Podróż, catering oraz bilety do Centrum sfinansowała Fundacja BGŻ.

Ze swojej zaś strony chcemy podziękować pani Dobrenie Okulicz- Kozaryn, przedstawicielce Fundacji BGŻ za prowadzenie korespondencji mailowej, informacje o kolejnych etapach programu i świetną współpracę.

Mamy nadzieję, że udział młodzieży w programie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na lokalnych drogach.


Tekst: Airena Prus

22 listopada 2013r. w Warszawie o godzinie 12.00 rozpoczęła się Gala Programu ,, Jeżdżę z głową”

W programie wzięło udział 100 szkół z całej Polski, ale tylko 8, jako najbardziej aktywnych, wyróżniono i zaproszono na GALĘ. W tej ósemce znalazł się Zespół Szkól Miejskich nr 1 w Wałczu.

Szkołę reprezentowali przedstawiciele uczniów gimnazjum:  …

Z GŁOWĄ

wstecz