Zespoł Szkół Miejskich nr1 w Wałczu

Archiwum: styczeń 2013, luty 2013, marzec 2013, kwiecień 2013, maj 2013 czerwiec 2013, wrzesień 2013, październik 2013, listopad 2013, grudzień 2013, styczeń 2014, luty 2014,  marzec 2014, kwiecień 2014, maj 2014, czerwiec 2014, wrzesień 2014, październik 2014, listopad 2014, grudzień 2014, styczeń 2015, luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015, maj 2015

Administrator       Administrator@zsm1walcz.pl

    Sprawdzian jest testem interdyscyplinarnym i ma badać umiejętności uczniów zarówno z przedmiotów humanistycznych jak i matematyczno - przyrodniczych. Szóstoklasiści inaczej więc niż ich starsi koledzy - gimnazjaliści piszą jeden test ogólny, bez podziału na bloki przedmiotowe. Sprawdzian składa się z reguły z 25 pytań - 20 jest zamkniętych
a 5 otwartych. Pytania zamknięte są wielokrotnego wyboru, wymagają zakreślenia jednej z kilku podanych możliwości, zaś w pytaniach otwartych należy samemu udzielić odpowiedzi Tematyka sprawdzianu skupiona jest wokół jednego tematu przewodniego np. "W górach", "Sport", "Chleb", "Kwiaty".

   Za poprawne rozwiązanie całego testu można otrzymać maksymalnie 40 pkt.- 20 za pytania zamknięte i 20

za otwarte.

Wyniki egzaminu mają być dla nauczycieli ze szkoły podstawowej przede wszystkim informacją, czy ich metody uczenia są dobre. Dla nauczycieli gimnazjalnych zaś to cenna wiedza o tym, jaki jest punkt startu ucznia, którego mają dalej kształcić. Egzamin ten nie ma żadnego wpływu na przyjęcie szóstoklasisty do rejonowego gimnazjum. Nieco inaczej sprawa wygląda, gdy wybiera się on do szkoły poza swoim rejonem zamieszkania lub też chce się uczyć w renomowanym gimnazjum niepublicznym. W takiej sytuacji wynik testu końcowego może być podczas rekrutacji brany pod uwagę.

   Egzamin składa się z trzech bloków: humanistycznego , matematyczno-przyrodniczego oraz egzaminu z języka obcego , którego jednak wynik nie jest w tym roku ujęty w ogólnej punktacji .

Blok humanistyczny - obejmuje wiedzę i umiejętności z: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, sztuki oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, regionalną - dziedzictwo kulturowe w regionie, czytelniczą, medialną, europejską, kulturę polską na tle tradycji śródziemnomorskiej.

Blok matematyczno-przyrodniczy - obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki i astronomii, biologii, chemii i geografii oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, pro zdrowotną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, regionalną, europejską i obronę cywilną.

Egzamin przeprowadzany jest pod koniec kwietnia, jednego dnia z bloku humanistycznego, drugiego z matematyczno - przyrodniczego., a następnie języka obcego. Każda część trwa 120 minut.

   Uczniowie z zaświadczeniem o dysleksji będą mieli pewne ułatwienia na egzaminie. Osoby te mogą rozwiązywać swój test w osobnej sali, ponieważ nauczyciel może im wyjątkowo odczytać polecenia, pozostali uczniowie muszą to zrobić sami. Mają też więcej czasu do dyspozycji, nie 120 a 180 minut.

   Wyniki egzaminu gimnazjalnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazuje do szkoły tuż przed zakończeniem roku szkolnego. Jego wynik nie może bowiem wpływać na oceny na świadectwie ucznia.

   Liczba punktów zdobytych na egzaminie jest bardzo ważna przy przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej. Uczeń może zdobyć w sumie 100 pkt., po 50 z każdego bloku. Do tego zostają doliczone punkty za oceny na świadectwie oraz sukcesy w różnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Tutaj także można maksymalnie liczyć na 100 pkt.

Terminy