Zespoł Szkół Miejskich nr1 w Wałczu

Administrator

Administrator@zsm1walcz.pl

Portrety

  Fotografia to dla mnie szczególne medium, które od początku swojego istnienia odgrywa niebagatelną rolę w kształtowaniu ludzkiego postrzegania. Obrazy bywają odbierane bardzo powierzchownie, dosłownie, często bezrefleksyjnie, tym samym spłycają nasze postrzeganie, stając się skutecznym narzędziem manipulacji.

Chciałem aby intrygująca, poetycka forma przyciągnęła widza, by następnie na drodze głębszego poznania zainspirować do odczytywania głębszych, niedostrzegalnych na pierwszy rzut oka znaczeń i niedostępnych z pozoru obszarów.

Dalekie są od powierzchowności i jednoznaczności. Spotykając ludzi na swej szkolnej drodze szukam w nich zachowań, gestów, emocji czy uczuć i moje o nich wyobrażenia starałem się wydobyć. Znalazłem pod powierzchnią nauczyciela - aktora, który obcując z uczniem  stale kreuje siebie w celu osiągnięcia wytyczonych ce1ów edukacyjnych lub samorealizacji. Sam tytuł wystawy zapowiada, że przedstawienie, z którym widzowi przyjdzie się zmierzyć, wykracza poza jego wzrokowe przyzwyczajenia.

Wszystkie moje zdjęcia są w pewnym sensie osobiste choćby ze względu, na to, jak wiele uwagi im poświęciłem i jakie cechy odkryte chciałem pokazać. Dziękuję Wszystkim za pomoc w powstaniu tej wystawy.


Zdjęcia I  tekst: Krzysztof Królak

wstecz