Zespoł Szkół Miejskich nr1 w Wałczu

Administrator

Administrator@zsm1walcz.pl

Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Wałczu

14 marca w Zespole Szkół Miejskich nr 1 odbyło się zebranie założycielskie oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Inicjatorką przedsięwzięcia jest Marta Skrzypczak – Wojtanek – polonistka i terapeutka, która od kilku lat prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania ze Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1. Pomysł stworzenia wspólnej przestrzeni dla nauczycieli, rodziców, uczniów i terapeutów  pedagogicznych wynika w dużej mierze z faktu, iż dysleksja to temat, który wciąż jeszcze budzi kontrowersje i pytania, zmusza do poszukiwań i konsultacji. W trakcie piątkowego spotkania dokonano wyboru przewodniczącej, którą została Marta Skrzypczak – Wojtanek oraz członków Zarządu, w skład którego weszli: Irena Prus – wiceprzewodnicząca, Anna Wolna – sekretarz oraz Aleksandra Cywińska, Paulina Szewczyk, Paulina Piela, Marta Kałamaja i Krystyna Skrzypczak. Na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano Joannę Stemler, sekretarzami zostały Justyna Krzyżanowska i Łucja Moskalewicz. Funkcję Skarbnika będzie pełniła Maria Gut, a Rzecznika Prasowego Krystyna Skrzypczak.

Ustalono też kierunki działań na najbliższy rok szkolny, które obejmą  przede wszystkim organizację Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, konkursów ortograficznych i interdyscyplinarnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania na wszystkich poziomach edukacyjnych w mieście i gminie Wałcz. W przygotowaniu jest także bogata oferta warsztatów i szkoleń dla rodziców, nauczycieli i uczniów prowadzonych przez specjalistów – psychologa, terapeutę pedagogicznego, coaucha i innych.

Oddział w Wałczu w ewidencji PTD otrzymał nr 105, aktualnie liczy dwudziestu członków. Są wśród nich: nauczyciele języka polskiego, matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, języków obcych, biblioteki, pedagodzy, terapeuci, logopedzi, psycholog, coauch. Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa, dzielenia się swoją wiedzą i zdobywania nowej. Siedziba Oddziału mieści się w ZSM nr 1. w Wałczu. Informacje o bieżącej działalności Oddziału śledzić można na profilu www.facebook.pl/PTDWalcz .

Zarząd Oddziału dziękuje dyrekcji Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu za przychylność i udostępnienie miejsca na działalność Oddziału.Krystyna Skrzypczak

Tekst:  Krystyna Skrzypczak

wstecz