Zespoł Szkół Miejskich nr1 w Wałczu

Administrator

Administrator@zsm1walcz.pl

Magia Tatru

Tajemnica magii teatru polega na współuczestnictwie w sztuce aktora i widza. Wzajemne relacje przenikają się. Aktor gra, widz ogląda. Udzielają się nastroje i przeżycia.

             Magię tę poczuli członkowie teatrów szkolnych ,,Olimpionik” i ,,Utopia” , którzy wzięli udział dnia 27 marca 2014r. w obchodach Międzynarodowego Dnia Teatru w Wałczu przy współpracy z Wałeckim Centrum Kultury, a w szczególności z panią A. Brosz.

Najpierw uczniowie z naszej szkoły pod kierunkiem pań: Ł. Moskalewicz, I. Prus

 i I. Dzierży wystąpili w Prezentacjach Amatorskich Zespołów Teatralnych Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Połączone siły dwóch teatrów ze szkoły na Dolnym przedstawiły sztukę opartą na wierszach Juliana Tuwima pt. „W Tuwimowie”. W przeglądzie wystąpiły jeszcze cztery inne grupy. Nasz zespół teatralny uzyskał tytuł laureata i dlatego przedstawimy sztukę w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich ARA w Świdwińskim Domu Kultury w maju.

Cennych rad i wskazówek na warsztatach udzieliła uczniom pani Paulina Giwer, młoda aktorka, która, jak podkreśliła, cały czas uczy się trudnej sztuki aktorskiej.

Kulminacyjnym punktem obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru był happening na placu Wolności. Naszym celem było zwrócenie uwagi przechodniów, że w kalendarzu jest taki dzień. Warto o nim pamiętać i choć czasem oddać się magii teatru.  Tekst:  Irena Prus

Tajemnica magii teatru polega na współuczestnictwie w sztuce aktora i widza. Wzajemne relacje przenikają się. Aktor gra, widz ogląda. Udzielają się nastroje i przeżycia.

  Magię tę poczuli członkowie teatrów szkolnych ,,Olimpionik” i ,,Utopia” , którzy wzięli udział dnia 27 marca 2014r. w obchodach Międzynarodowego Dnia Teatru w Wałczu  …

  

wstecz