Zespoł Szkół Miejskich nr1 w Wałczu

Administrator

Administrator@zsm1walcz.pl

Edukacja Teatralna

W szkole nie ma takiego przedmiotu, ale warto wzbogacić wiedzę o teatrze i jego walorach. W tym celu panie Łucja Moskalewicz i Irena Prus nawiązały kontakt z Towarzystwem Kultury Teatralnej w Szczecinie. Profesjonalni aktorzy scen szczecińskich, którzy prowadzą zajęcia w siedzibach szkół, przyjechali też do nas.

22 listopada 2013r. odbyła się lekcja teatralna dla uczniów gimnazjum na temat:

Dramat romantyczny. Komedia Fredrowska.

11 kwietnia 2014r. zrealizowano dwa zajęcia. Temat pierwszego:

Kultura żywego słowa.

Temat drugiego:

Inne środki wyrazu aktorskiego. Ruch sceniczny, gest, mimika.

  Cykl szczegółowo przygotowanych lekcji tematycznych prowadzonych przez dwuosobowe grupy aktorskie wzbogacił wiedzę na temat teatru, dramatu, literatury i kultury w ogólności. Realizowany w atrakcyjnym, humorystycznym i niestereotypowym kształcie poszerzył i uzupełnił program dydaktyczny z takich przedmiotów jak język polski, historia i inne. To świetny

i skuteczny sposób wychowania młodzieży w duchu świadomego i aktywnego uczestnictwa

w kulturze i sztuce, przydatny nie tylko podczas nauki w szkole, ale także w dalszym życiu.

Tekst:  Irena Prus

W szkole nie ma takiego przedmiotu, ale warto wzbogacić wiedzę o teatrze i jego walorach. W tym celu panie Łucja Moskalewicz i Irena Prus nawiązały kontakt z Towarzystwem Kultury Teatralnej w Szczecinie. Profesjonalni aktorzy scen szczecińskich, którzy prowadzą zajęcia w siedzibach szkół, przyjechali też do nas. …

  

wstecz