Zespoł Szkół Miejskich nr1 w Wałczu

Administrator

Administrator@zsm1walcz.pl

Historyczno - literackie sukcesy naszych uczennic

Ukazał się właśnie 5 numer periodyku „Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej”. Wydawcą jest Starostwo Powiatowe w Wałczu, a inicjatorem Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej wraz z prezesem dr Przemysławem Bartosikiem.

W tym wydaniu opublikowane zostały prace naszych ubiegłorocznych uczennic klas trzecich gimnazjum, dziś już absolwentek: Natalii Pawłowskiej, Kingi Zawory, Alicji Janas i Wiktorii Jaźwickiej. Prace te zostały wyróżnione w powiatowym konkursie pt. „Życie codzienne mieszkańców powiatu wałeckiego w latach 1945-1989” ogłoszonym I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu w roku szkolnym 2012/2013. Natalia Pawłowska przeprowadziła wywiad ze swoją babcią dotyczący pierwszych lat powojennych po przesiedleniu na Ziemie Odzyskane i wzbogacony zdjęciami  z rodzinnego albumu. Wiktoria i Ala oraz Kinga opisały lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku, czyli czasy PRL-u wzbogacone o ciekawostki i wspomnienia członków rodzin. Dziewczęta pisały prace pod kierunkiem pani Joanny Sadlej.

Uczennicom serdecznie gratulujemy!   

Tekst:  Joanna Sadlej

Ukazał się właśnie 5 numer periodyku „Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej”. Wydawcą jest Starostwo Powiatowe w Wałczu, a inicjatorem Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej wraz z prezesem dr Przemysławem Bartosikiem.

  

wstecz