Zespoł Szkół Miejskich nr1 w Wałczu

Administrator

Administrator@zsm1walcz.pl

Sympozjum polonistyczne

   Wielcy twórcy kultury polskiej


         30 maja 2014 roku w Wałeckim Centrum Kultury odbyło się X Powiatowe Sympozjum Humanistyczne dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu wałeckiego – pod honorowym patronatem Starosty Wałeckiego, Burmistrza Miasta Wałcza oraz Wójta Gminy Wałcz.

       Uczniowie pięciu szkół (Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie, Zespołu Szkół nr 3 im. Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Wałczu, Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu, Gimnazjum nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wałczu, Gimnazjum nr 1 im.  Polskich Olimpijczyków w Wałczu), pracując wspólnie ze swymi   opiekunami, przygotowali wystąpienia ukazujące sylwetki i dokonania wielkich polskich twórców.                                                                                                                     

       Podczas przerwy uczestnicy sympozjum mogli obejrzeć zaprezentowaną w holu okolicznościową wystawę – przedstawiającą pisarzy, malarzy, muzyków, luminarzy sztuki teatralnej czy filmowej.

       Uważam, że zaangażowanie w wymianę myśli celem upowszechniania wartości humanistycznych, wyzwalanie postaw twórczych u młodzieży, a także integracja środowiska   uczniowskiego  i nauczycielskiego w pełni uzasadniają potrzebę organizowania takich spotkań.

      Pragnę również bardzo podziękować wszystkim, którzy objęli mecenat nad sympozjum i zdecydowali się finansowo wesprzeć tę inicjatywę: Zakładowi Energetyki Cieplnej w Wałczu, Zarządowi Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Radzie Rodziców Zespołu Szkół Miejskich nr 1  w Wałczu. To dzięki ich hojności uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki oraz słodycze.


                                                                                                                 Dorota Szymczak

Tekst: Dorota Szymczak

      Wielcy twórcy kultury polskiej

30 maja 2014 roku w Wałeckim Centrum Kultury odbyło się X Powiatowe Sympozjum Humanistyczne dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu wałeckiego – pod honorowym patronatem Starosty Wałeckiego, Burmistrza Miasta Wałcza oraz Wójta Gminy Wałcz.

       Uczniowie pięciu szkół …

  

wstecz