Zespoł Szkół Miejskich nr1 w Wałczu

Administrator

Administrator@zsm1walcz.pl

Świeto sportu w Wałczu

 W dniu 20 września 2014 r. Wałcz był centralnym miejscem Ogólnopolskiego Zjazdu Klubów Olimpijczyka, Rad Regionalnych Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz  Szkół im. Polskich Olimpijczyków.  Nasze miasto odwiedziło około 100 osób – olimpijczyków, władz polskiego sportu, przedstawicieli struktur sportu województwa zachodniopomorskiego, wielu gości z całej Polski.

Zwiedzanie miasta rozpoczęło się od wizyty  w COS – OPO a następnie goście odwiedzili Klub Olimpijczyka oraz spacerem przeszli Wałecką Aleją Gwiazd Sportu. Wszystkie te obiekty wywarły na zwiedzających wielkie wrażenie. W swych wypowiedziach podkreślano umiejętność z jaką Wałcz potrafił pogodzić sukcesy sportowe z trafnym merytorycznie    i architektonicznie udokumentowaniem historii sportu w Wałczu i wspaniałej idei olimpijskiej.
Główna część spotkania odbyła się na Placu Wolności obok Ratusza. Gości powitała
Pani Burmistrz Bogusława Towalewska. Jeszcze raz przypomniała rolę Wałcza w dziejach polskiego sportu oraz serdecznie zapraszała do odwiedzenia miasta w przyszłości. Wszyscy, mogą zawsze liczyć na gościnność mieszkańców. Sukcesy wałeckiego sportu wyeksponował także Prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej Pan Stanisław Kopeć.  Na Placu Wolności zwiedzano  też wystawę   
pt. „Wałecki sport na przestrzeni lat".  Na ośmiu dwustronnych tablicach pokazano całe powojenne 70-lecie osiągnięć w różnych dyscyplinach sportu.  Wystawa interesowała też bardzo naszych mieszkańców, którzy z sentymentem wracali do czasów swojej młodości i na zdjęciach rozpoznawali dawnych mistrzów wałeckiego sportu.  Spotkanie zwieńczyły występy artystyczne z motywami olimpijskimi w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 im. Polskich Olimpijczyków z Dolnego Miasta.  Szkoła ta oraz Szkoła Mistrzostwa Sportowego były kolejnymi miejscami, które zostały odwiedzone przez naszych gości.
 


Tekst: Marek Skonieczka

 W dniu 20 września 2014 r. Wałcz był centralnym miejscem Ogólnopolskiego Zjazdu Klubów Olimpijczyka, Rad Regionalnych Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz  Szkół im. Polskich Olimpijczyków.  Nasze miasto odwiedziło około 100 osób – olimpijczyków, władz polskiego sportu, przedstawicieli struktur sportu województwa zachodniopomorskiego, …

  

wstecz