Zespoł Szkół Miejskich nr1 w Wałczu

Administrator

Administrator@zsm1walcz.pl

Bezpieczeństwo najważniejsze

Bezpieczeństwo najważniejsze


Hasło takie towarzyszyło programowi edukacyjnemu „Jeżdżę z głową”. Dwie klasy IE i IID Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczyków wzięły udział w realizacji projektu, którego organizatorem jest Fundacja BGŻ, patronat honorowy objęła Minister Edukacji Narodowej przy współpracy Policji, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Partnerstwa Dla Bezpieczeństwa Drogowego. Celem przedsięwzięć związanych z programem było zaangażowanie uczniów w propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze w ich środowiskach lokalnych. Uczestnicy ruchu drogowego powinni się szanować, współdziałać ze sobą, a także pomagać sobie nawzajem. Tyko wpojenie młodemu człowiekowi właściwych zasad może zaowocować tym, że jako dorosły dostrzeże sytuację i potrzeby innych na drodze.

 Wielu uczniów do późnej jesieni, a nawet kilku w zimie dojeżdża do szkoły rowerem. Nie bez kozery, więc przystąpiliśmy do projektu, w którym kładzie się szczególny nacisk na znajomość rowerowych przepisów drogowych.

 Projekt zakładał także dobrowolne uczestnictwo młodzieży w konkursie na przeprowadzenie gry miejskiej. Szkoła zgłosiła swój udział i zajęła II miejsce na 78 szkół z całej Polski biorących udział w programie, za co otrzymała tablicę multimedialną. Autorką scenariusza gry pt. „Pomóż poszkodowanemu” i odpowiedzialną za jej przeprowadzenie była pani Irena Prus. Osobiście otrzymała rower. Pani Sylwia Delikat i pani Zofia Zbierska aktywnie uczestniczyły w realizacji gry i dostały bidony oraz apteczki rowerowe.

  Wszystkie szkoły otrzymały tablice pt. „Pierwsza pomoc”, kamizelki i gadżety odblaskowe. Na pewno się przydadzą podczas wycieczek i rajdów, gdyż w placówce działa Szkolne Koło Turystyczne.

 Gra miejska została przeprowadzona na zasadzie podchodów. W różnych instytucjach uczniowie rozwiązywali poszczególne zadania, włączając do zabawy mieszkańców Wałcza, np. w redakcji Pojezierza Wałeckiego rozwiązywali szyfrówkę, w Urzędzie Miejskim mieli za zadanie zapisać na tabliczce hasło związane z bezpieczeństwem na drodze i maszerować z nią do końca podchodów. Ludzie często zatrzymywali się i odczytywali zapisane hasło. Na Policji młodzież złożyła meldunek o uczestnictwie w programie „Jeżdżę z głową” i odczytała znaczenie numerów alarmowych. Na końcu, wg instrukcji pani Zofii Zbierskiej, mieli pomóc poszkodowanemu i udzielić pierwszej pomocy.

  Mamy nadzieję, że zaangażowanie uczniów w ten projekt uczyni z nich ambasadorów bezpiecznego poruszania się po drogach.

Tekst: Irena Prus

Hasło takie towarzyszyło programowi edukacyjnemu „Jeżdżę z głową”. Dwie klasy IE i IID Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczyków wzięły udział w realizacji projektu, którego organizatorem jest Fundacja BGŻ, patronat honorowy objęła Minister Edukacji Narodowej przy współpracy Policji, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Partnerstwa Dla Bezpieczeństwa Drogowego. Celem przedsięwzięć związanych z programem …

wstecz