Zespoł Szkół Miejskich nr1 w Wałczu

Archiwum: styczeń 2013, luty 2013, marzec 2013, kwiecień 2013, maj 2013 czerwiec 2013, wrzesień 2013, październik 2013, listopad 2013, grudzień 2013, styczeń 2014, luty 2014,  marzec 2014, kwiecień 2014, maj 2014, czerwiec 2014, wrzesień 2014, październik 2014, listopad 2014, grudzień 2014, styczeń 2015, luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015, maj 2015

Administrator       Administrator@zsm1walcz.pl


Gimnazjum nr 1 w Wałczu ogłasza nabór do:                                                

pierwszej  klasy Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego dla dziewcząt

 

KRYTERIA NABORU:

 1. Podania mogą składać dziewczęta urodzone w 2002 r.( lub młodsze, będące w klasie 6).

 2. Złożenie podania w wyznaczoneym terminie.

 3. Dobre wyniki w nauce. Przynajmniej dobrezachowanie.

 4. Zaliczenie testów sprawności fizycznej.

 5. Dostarczenie zaświadczenia od lekarza o zdolności do uprawiania piłki siatkowej w klasie sportowej.

 6. Ewentualna rozmowa kwalifikayjna z rodzicami. 

 

Termin składania podań upływa z dniem   20 kwietnia 2015 roku.

 

Do podania należy dołączyć zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub sportowego o zdolności do uprawiania piłki siatkowej w klasie sportowej.

 

Testy kwalifikacyjne – sprawnościowe odbędą się w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Wałczu.

Warunkiem przystąpienia do testów jest złożenie podania wraz ze zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

 

I  termin -  wtorek   21 kwietnia  o godz. 15.30 

 (dla dziewcząt, które złożą podania do 20.04.2015 r.)

 

II termin –  wtorek  12 maja o godz. 15.30

 (dla dziewcząt, które złożą podania  do 11.05.2015 r. włącznie).

 

UWAGA !!!

Liczba miejsc jest ograniczona.

II termin naboru może się nie odbyć, jeżeli w pierwszym terminie zgłosi się wystarczająca liczba utalentowanych dziewcząt, które pomyślnie zdadzą testy.


wstecz