Zespoł Szkół Miejskich nr1 w Wałczu

Archiwum: styczeń 2013, luty 2013, marzec 2013, kwiecień 2013, maj 2013 czerwiec 2013, wrzesień 2013, październik 2013, listopad 2013, grudzień 2013, styczeń 2014, luty 2014,  marzec 2014, kwiecień 2014, maj 2014, czerwiec 2014, wrzesień 2014, październik 2014, listopad 2014, grudzień 2014, styczeń 2015, luty 2015, marzec 2015, kwiecień 2015, maj 2015

Administrator       Administrator@zsm1walcz.pl

Angielski dla dyslektyków

Zdjęcie 4

więcej Zajęcia dla dyslektyków

Dysleksja rozwojowa to termin określający zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania niewynikające z obniżonej sprawności intelektualnej, ani z wad zmysłów (wzroku, słuchu). Może ona występować w trzech formach:


Dysgrafia – trudności w opanowaniu pożądanego poziomu graficznego pisma,


Dysleksja – specyficzne trudności w nauce czytania,


Dysortografia – trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (nie tylko błędy ortograficzne).

    

    Już w początkowych klasach szkoły podstawowej warto uważnie przyglądać się swojemu dziecku, ponieważ już w wieku 6-9 lat można stwierdzić czy dziecko należy do tzw. grupy ryzyka dysleksji.


Symptomy dysleksji:


czytanie: wolne tempo czytania, słaba technika (głoskowanie, sylabizowanie), duża liczba błędów, przekręcanie wyrazów, słabe rozumienie czytanego tekstu, ogólna niechęć do czytania, zwłaszcza publicznego (n. na forum klasy);

pisanie: trudności w przepisywaniu (z tablicy, z podręcznika), w pisaniu ze słuchu, z pamięci, liczne błędy ortograficzne i specyficzne (m.in. pisownia zmiękczeń, opuszczanie znaków diakrytycznych – „ogonków” w ą, ę)

zachowanie: mylenie stron prawej i lewej, trudności z koncentracją, unikanie wyzwań i nowych zadań, brak wiary we własne możliwości, wycofanie w kontaktach z rówieśnikami, niska samoocena.


Jak w naszej szkole diagnozujemy dysleksję?


1. Obserwacja dziecka w klasach I-III szkoły podstawowej, diagnoza przesiewowa (badanie podstawowych umiejętności szkolnych wszystkich dzieci).


2. Diagnoza wskazanych uczniów przez szkolnego specjalistę – terapeutę pedagogicznego – przy pomocy testu Skala ryzyka dysleksji prof. Marty Bogdanowicz.


3. Wskazówki dla rodziców i nauczycieli do dalszej pracy, skierowanie na zajęcia dla uczniów z grupy ryzyka dysleksji.


4. Jeśli trudności nadal się utrzymują uczeń, za zgodą rodzica, w klasach IV-VI szkoły podstawowej, zostaje skierowany do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu na dalsze badania.


5. W przypadku wydania przez Poradnię opinii o dysleksji uczeń ma możliwość uczestniczenia
w specjalistycznych zajęciach terapii pedagogicznej prowadzonych przez terapeutę pedagogicznego mgr Martę Skrzypczak-Wojtanek lub w zajęciach „Angielski dla dyslektyków” prowadzonych przez mgr Aleksandrę Cywińską. Zajęcia są kontynuowane przez cały okres nauki w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu.

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

KONKURS „ORTOGRAFICZNE ŁAMIGŁOWKI”

ZIELONA SZKOŁA

Terapia pedagogiczna

Angielski dla dyslektyków