Konkurs Ojczyzny Polszczyzny podzielony jest na dwa etapy: pisemny i ustny.

KONKURS OJCZYZNY POLSZCZYZNY

    Cześć pisemna odbyła się 15 marca 2013r.
13 uczniów z klas V i VI przystąpiło do konkursu. Test zatytułowany był „O ptakach”. Uczestnicy zmagali się z 25 zadaniami zamkniętymi, poprawiali błędy w tekście oraz musieli napisać wypracowanie o rodzinie bocianów przygotowującej się do dalekiej podróży.

    Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 60 minut,
a maksymalna liczba punktów do zdobycia to 40.

 Wśród uczestników komisja w składzie:
p. D. Szymczak, p. I. Dzierża, p. M. Żołnacz wyłoniła 8 osób, które 22 marca wzięły udział w etapie ustnym. Do etapu rejonowego zakwalifikowały się następujące osoby: Julia Czyżewska, Michalina Gruchała, Julia Jabłońska, Aleksandra Mliczek  i Julian Stankowski.


        Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w etapie rejonowym, który odbędzie się 10 kwietnia
o godz. 13.00 w Wałeckim Centrum Kultury.

Julia Jabłońska,

Aleksandra Mliczek
Julian Stankowski

Julia Czyżewska,
Michalina Gruchała,